Akty prawne

Akty prawne dotyczące usług LBM

Dyrektywa 2001 / 95 we
Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 6, poz. 69
Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 229, poz. 2275

Akty prawne dotyczące systemu oceny zgodności:

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360) z późniejszymi zmianami;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r.).

Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa produktów:

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (dz. U. Nr 229 poz. 2275) z późniejszymi zmianami. UWAGA: jest to transpozycja nowej Dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu (2001/95/EC).

Akty prawne dotyczące odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny:

  • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z dnia 31 marca 2000 r. poz. 271) z późniejszymi zmianami;
  • Akty prawne dotyczące nadzoru Rynku;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne przeznaczenie niż rzeczywiste. (Dz. U. Nr 110 poz. 1169) z późniejszymi zmianami;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 200 r. w sprawie krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich (Dz. U. Z 2001 r. Nr 4 poz. 1) z późniejszymi zmianami;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 200 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 4 poz. 28) z późniejszymi zmianami.

Akty prawne dotyczące systemu oceny zgodności:

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360) z późniejszymi zmianami.

Kontakt

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól. Dane użyte w formularzu nie będą przetwarzane w żadnej bazie danych i zostaną użyte jedynie w celu odpowiedzi na Zapytanie.

3 + 10 =