Poufność

Poufność w LBM

Jednostka Certyfikująca Wyroby LBM Karol Łabęda zapewnia, że:

  • cały personel biorący udział w procesie certyfikacji wyrobów zobowiązany jest do zachowania poufności co do uzyskanych informacji od Klienta. Personel podpisuję umowę poufności.
  • jeżeli prawo będzie wymagało ujawnienia stronie trzeciej jakichkolwiek informacji pozyskanych w trakcie procesu certyfikacji wyrobu, klient zawsze jest o tym fakcie informowany.

Kontakt

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól. Dane użyte w formularzu nie będą przetwarzane w żadnej bazie danych i zostaną użyte jedynie w celu odpowiedzi na Zapytanie.

2 + 8 =