Certyfikacja Europejska

LBM Karol Łabęda
Jednostka Certyfikująca Wyroby

„LBM Karol Łabęda” Jednostka Certyfikująca Wyroby spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 i prowadzi usługi w zakresie certyfikacji wyrobów zgodnie z programem certyfikacji wyrobów typu 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

Jesteśmy Jednostką Certyfikującą Wyroby, która posiada własne
Akredytowane Laboratorium Badawcze PCA AB 1756,
dzięki temu mogą Państwo w jednym miejscu wykonać wszystkie niezbędne kroki do uzyskania certyfikatu.

CERTYFIKACJA

• Certyfikacja mebli
• Certyfikacja powierzchni bezpiecznych
• Certyfikacja sprzętu sportowego
• Certyfikacja placów zabaw
• Certyfikacja siłowni plenerowych
• inne

Skargi i odwołania

Klient Jednostki Certyfikującej Wyroby „LBM Karol Łabęda” ma prawo do wniesienia skargi lub złożenia odwołania od decyzji, na każdym etapie postępowania w procesie dobrowolnej certyfikacji wyrobów.
Jednostka Certyfikująca Wyroby „LBM Karol Łabęda” przyjmuje i rozpatruje skargi dotyczące działalności certyfikacyjnej gwarantując przy tym zachowanie bezstronności i poufności w odniesieniu do składającego skargę jak i podmiotu tej skargi. Proces postępowania ze skargą dostępny na życzenie klienta w siedzibie firmy.

Ankieta satysfakcji Klienta

1. Sposób obsługi, łatwość nawiązania kontaktu (telefon, email, formularz kontaktowy)

2. Sposób udzielania informacji przez naszych pracowników (gotowość do pomocy, zaangażowanie, kultura osobista).

3. Informacji uzyskiwanych od naszych pracowników (kompetentne, wyczerpujące, fachowe)?

4. Czy informacje o usługach uzyskiwane są w krótkim czasie (za pierwszym razem, bez zbędnej zwłoki)?

5. Czas reakcji na zapytanie kierowane do naszej firmy.

1. Uprzedzenie o braku możliwości wykonania zamówienia.

2. Kompletność realizacji zamówienia.

3. Zgodność dostawy z zamówieniem.

4. Terminowość realizacji zamówienia.

5. Atrakcyjność i jakość naszych produktów/usług w stosunku do konkurencji.

6. Warunki płatności i rabaty.

1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze współpracy z naszą firmą?

1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze współpracy z naszą firmą?

2. Czy poleciłby Pan(i) naszą firmę?

6 + 9 =

Kontakt

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól. Dane użyte w formularzu nie będą przetwarzane w żadnej bazie danych i zostaną użyte jedynie w celu odpowiedzi na Zapytanie.

7 + 15 =